Kontakt oss

Widar Aspeli


Fagansvarlig litteratur

Mobil: 90156653
Mobil: 90156653

Inga Blix


Fagansvarlig visuell kunst

Mobil: 90780014
Mobil: 90780014

Per Arne Brønstad


Sekretær

Telefon: 45638523  /  Mobil: 90242687
Telefon: 45638523  /  Mobil: 90242687

Knut Inge Erlingsen


Programansvarlig vgs Fagansvarlig film

Mobil: 99528619
Mobil: 99528619

Maia Høilund


Turnéansvarlig vgs Fagansvarlig kulturarv

Mobil: 93404178
Mobil: 93404178

Reidun Kristiansen


Turnéansvarlig grunnskole

Telefon: 45638259  /  Mobil: 90112737
Telefon: 45638259  /  Mobil: 90112737

Mette Renolen


Fagansvarlig scenekunst

Mobil: 92621262
Mobil: 92621262

Johannes Skyberg


Fagansvarlig musikk

Mobil: 92635216
Mobil: 92635216

Else Braseth


Konstituert daglig leder

Mobil: 97500988
Mobil: 97500988