Turnéorganisasjonen

– Underveis der barn og unge bor

 

Foto: Arnfinn Johnsen

 

Allerede høsten 1991 var stiftelsen Turnéorganisasjonen (tidligere Turnéorganisasjon for Hedmark) i gang med profesjonell kunst- og kulturformidling innen alle kunstarter til grunnskoler og videregående skoler i Hedmark.

Abonnementsordningen Skolepakka ble konseptuelt og innholdsmessig oppstarten til det som 10 år senere ble den nasjonale ordningen Den kulturelle skolesekken (DKS).

Årlig har Turnéorganisasjonen nærmere 90 turneer på veien innen litteratur, visuell kunst, musikk, scenekunst, film, kulturarv og kunstarter i samspill. Tilbudet fordeles på tre til fem besøk per grunnskoleelev og et snitt på drøye to besøk per videregåendeelev.

Turnéorganisasjonen hadde fra 1996 til 2020 det regionale ansvaret for UKM (Ung Kultur Møtes) i Hedmark. Årlig deltok om lag 1300 ungdommer på lokale mønstringer. Turnéorganisasjonen var ansvarlig for en årlig tredagers fylkesfestival.

I dag består Turnéorganinsajsonen av en stab på 10 ansatte, med fagprodusenter innen alle felt.

Fra og med 1. januar 2021 blir Turnéorganisasjonen og DKS Oppland slått sammen til DKS Innlandet.

 

Styre- og vararepresentanter 2020:

Oppnevnt av Kommunenes setralforbund:
Terje Røe, leder. Telefon: 90 67 80 05  e-post: terje-roe@hotmail.com
Vara: Lise Selnes

Oppnevnt av Hedmark fylkeskommune:
Stine Skrutvold Skjæret
Vara: Anette Solberg

Randi Kjøs
Vara: Bjørnar Tollan Jordet

Brukerrepresentant, oppnevnt av Hedmark fylkeskommune:
Beate Hjertager
Vara: Cathrine Hagen

Oppnevnt av kunstnerorganisasjonene:
Hanne Lillebo
Vara: Veronika Glitsch

Ansattes representant:
Knut Inge Erlingsen
Vara: Mette Renolen

Ved spørsmål direkte rettet til TuOs styre, ta kontakt med styreleder Terje Røe, telefon 90 67 80 05 eller e-post terje-roe@hotmail.com

 

Årsmeldinger

I årsmeldingene til Turnéorganisasjonen finner du fyldig informasjon om vår virksomhet i den aktuelle perioden.
Her kan du laste ned de nyeste årsmeldingene:

Kulturkontakten

Her kan du laste ned Kulturkontakten; håndboken for deg som er kulturkontakt.
Én håndbok for kulturkontaktene i grunnskolen og én for videregående.