Turnéorganisasjonen

– Underveis der barn og unge bor

 

Foto: Arnfinn Johnsen

 

Allerede høsten 1991 var stiftelsen Turnéorganisasjonen (tidligere Turnéorganisasjon for Hedmark) i gang med profesjonell kunst- og kulturformidling innen alle kunstarter til grunnskoler og videregående skoler i Hedmark.

Abonnementsordningen Skolepakka ble konseptuelt og innholdsmessig oppstarten til det som 10 år senere ble den nasjonale ordningen Den kulturelle skolesekken (DKS).

Årlig har Turnéorganisasjonen nærmere 90 turneer på veien innen litteratur, visuell kunst, musikk, scenekunst, film, kulturarv og kunstarter i samspill. Tilbudet fordeles på tre til fem besøk per grunnskoleelev og et snitt på drøye to besøk per videregåendeelev.

Turnéorganisasjonen har siden 1996 hatt det regionale ansvaret for UKM (Ung Kultur Møtes) i Hedmark. Årlig deltar om lag 1300 ungdommer på lokale mønstringer. Turnéorganisasjonen er ansvarlig for en årlig tredagers fylkesfestival.

I dag består Turnéorganinsajsonen av en stab på 11 ansatte, med fagprodusenter innen alle felt. Dette utgjør totalt 8,9 årsverk.

Turnéorganisasjonens to ordninger gjøres på oppdrag for Hedmark fylkeskommune.

 

Vikar for daglig leder:

Våren 2019 og deler av høsten 2019 er Else Braseth vikar for daglig leder Håkon Skoge.
Else kan treffes på mail else.braseth@turneorg.no eller telefon 97 50 09 88

 

Styre- og vararepresentanter 2018:

Oppnevnt av Kommunenes setralforbund:
Terje Røe, leder. Telefon: 90 67 80 05  e-post: terje-roe@hotmail.com
Vara: Lise Selnes

Oppnevnt av Hedmark fylkeskommune:
Stine Skrutvold Skjæret
Vara: Anette Solberg
Randi Kjøs
Vara: Bjørnar Tollan Jordet

Brukerrepresentant, oppnevnt av Hedmark fylkeskommune:
Beate Hjertager
Vara: Cathrine Hagen

Oppnevnt av kunstnerorganisasjonene:
Hanne Lillebo
Vara: Veronika Glitsch

Ansattes representant:
Knut Inge Erlingsen
Vara: Mette Renolen

Ved spørsmål direkte rettet til TuOs styre, ta kontakt med styreleder Terje Røe, telefon 90 67 80 05 eller e-post terje-roe@hotmail.com

 

Årsmeldinger

I årsmeldingene til Turnéorganisasjonen finner du fyldig informasjon om vår virksomhet i den aktuelle perioden.
Her kan du laste ned de nyeste årsmeldingene:

Kulturkontakten

Her kan du laste ned Kulturkontakten; håndboken for deg som er kulturkontakt.
Én håndbok for kulturkontaktene i grunnskolen og én for videregående.