Turnéorganisasjonen
Postadresse: Just Brochs gt. 13, 2321 Hamar
Besøksadresse: Just Brochs gt. 13, 2321 Hamar
Telefon: 62 59 87 87 • Nettsted: www.turneorg.no
DET VAR IKKE JEG, DET VAR FISKMÅSEN
Produksjonsliste
Program

DET VAR IKKE JEG, DET VAR FISKMÅSEN

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Et møte med filmskaper Julie Engaas som arbeider med animert dokumentarfilm. Vi få blant annet se filmen  basert på Pelle Sandstraks egen historie om hvordan det var å leve med tvangstanker og tvangsritualer i tenårene. Pelle har selv fortellerstemmen i filmen, og animatøren Julie Engaas utfyller Pelles tanker og historier i sin film. Gjennom tegninger og animasjoner skaper hun en helt spesiell fremstilling av Pelles opplevelser.

Lærerveiledning

Julie Engaas  vil fortelle om sin metode, og hvorfor hun velger å kombinere animasjon og dokumentar. Bruk av animasjon i en dokumentarfilm egner seg godt til å behandle vanskelige temaer. Det gir også gode muligheter for å tolke og beskrive andres oppfatning av verden. Julie vil også vise skisser og tegninger fra filmen, og elevene får innsikt i hvordan filmen er blitt til.

"Dette er historien til Pelle. Det året Pelle blir 15 begynner mye å bli vanskelig. Pelle har problemer med fargen rødt, og han kan heller ikke skrive tallet 6, han skriver i stedet 5+1. Det gjør ikke skoledagene spesielt enkle, og Pelle må hele tiden finne på unnskyldninger overfor venner, lærere og foreldre..."

Filmene til Julie Engaas er tilgjengelige på Filmbib.

LÆRERENS ROLLE
Din tilstedeværelse og ditt engasjement er kjempeviktig for at elevene skal få mest mulig ut av besøket fra DKS. Det aller viktigste er å forberede klassen på hvem som skal komme, passe på at alt ligger til rette for besøket og gi utøver en varm velkomst. Da beredes grunnen for et godt møte mellom kunstner og elev. Siden filmskaperen som kommer på besøk vet lite om elevene på forhånd, er det fint om lærer informerer henne om ting som kan være ok å vite om klassen, f.eks elever med spesielle behov eller utfordringer.

FORBEREDELSER OG FAGLIG FORANKRING

Filmen handler om hvordan det oppleves å leve med tvangstanker. Det vil være positivt om klassen har snakket om tematikken i forkant av besøket, slik at elevene vet litt om hva tvangstanker og Tourettes syndrom er. Filmens tematikk er også et godt utgangspunkt for samtaler og refleksjon om kropp og helse i etterkant av visningen. Både andre lærere, helsesøster og sosiallærer på skolen vil ha utbytte av å delta.

VISNINGSROMMET

For at filmopplevelsen skal bli best mulig, er det viktig at elevene ser og hører godt. Hvis skolen har auditorium, kultursal eller annet visningsrom med god blending ber vi om at dette benyttes. Det er ellers viktig at rommet er skjermet for støy og gjennomgang fra andre elever og lærere. Filmskaperne ønsker god kontakt med elevgruppen, og hvis skolen benytter klasserommet, er det fint om pultene skyves til siden slik at elevene sitter på stolrekker (kinooppsett), fra begynnelsen av timen. Det beste er hvis dette er gjort klart på forhånd, før timen starter.
Vi ber om at elevarrangører eller lærer introduserer filmskaperen, det setter en fin ramme for møtet. Julie styrer selv presentasjonen, som varer i ca 60 minutter,.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Produsent: DKS AkershusI Hedmark: Inga Blix, Turnéorganisasjon for Hedmark
  • Idé/opplegg: Julie Engaas sammen med Elisabeth Aalmo og Truels Rigvår, DKS Akershus

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Julie Engaas (animatør og regissør)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Animasjon om tvangstanker
Foto: Julie Engaas

Video/Lyd

Visuell kunst
Trinn: 10 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Om innhold: Inga Blix (90780014)
Om turné: Reidun Kristiansen (45638259)
Programlengde
45 - 60 minutter
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Auditorium eller annet visningsrom med god blending, uten gjennomgang eller støy fra andre på skolen. Julie benytter skolens visningsutstyr (projektor, høyttalere). Skolen gjør klart rader med stoler (kinooppsett).
Oppriggingstid
20 min.
Nedriggingstid
15 min.
Merknad
Julie Engaas tar kontakt med skolen i god tid før besøket for å sikre at alt praktisk er på plass. Kulturkontakten har ansvar for å finne egnede rom, videreformidle nødvendig informasjon og orientere skolens elevarrangører. Alle lærere som skal ha dette besøket må få et eksemplar av denne lærerveiledningen i god tid. Skolens kulturkontakt eller elevarrangører tar imot Julie Engaas når hun kommer.
Lykke til med besøket!
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Turnéorganisasjonen
Produsent:
DKS AkershusI Hedmark: Inga Blix, Turnéorganisasjon for Hedmark
Medvirkende
  • Julie Engaas (animatør og regissør)