UKM

UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk.

Fylkeskommunen har ansvar for UKM på regionalt plan. I Innlandet er det Innlandet fylkeskommune som har dette oppdraget. Fram til 2020 var det Turnéorganisasjonen som hadde ansvaret i gamle Hedmark.

Her kan du holde deg oppdatert på hva som skjer