25 år med DKS i Hedmark:

«I begynnelsen var det støy, men så begynte jeg å lytte liksom»
(elev fra Børstad ungdomsskole)

I inngangen til Turnéorganisasjonens 26. skoleårssesong med DKS i Hedmark, ønsker jeg å trekke fram noen av de viktigste erfaringer vi har gjort i samarbeid med en gjestekunstner som kunstnerisk katalysator, tre festivalskoler og deres kommuner, Hedmark fylkeskommune samt en rekke kunstnere i møte med ungdomsskoleelever.

Utgangspunktet for jubileumsfestivalene var et bestillingsverk av vår gjestekunstner Eivind Buene. Her gikk hundrevis av ungdommer løs på verket, framført av Ensemble neoN ved å kommentere det i et spekter av kunstarter. Det være seg film, visuell kunst, tekstskriving og slampoesi, dans, teater eller nye musikk- og lydkomposisjoner.

Festivalene fant sted på Holt ungdomsskole (Kongsvinger), Kvikne skole og barnehage (Tynset) og Børstad ungsomskole (Hamar). På hvert sted munnet det ut i vandreforestillinger med egen skole som kunstarena. Her var det elevene som definerte uttrykk, tematikk og til en viss grad formidlingsformen. Kunstnerne jobbet i prosess med elevene fram mot det endelige resultat.

Den gjennomgående tilbakemeldingen fra lærere og publikummere er at de har blitt overrasket og latt seg inspirere til en mer fordomsfri lytting gjennom den måten elevene har skapt nye uttrykk med samtidsmusikken som kilde. Resultatet ved hver av de tre skolene viste at TuO gjorde de rette skolevalg. Noen særegne styrker kom spesielt fram:

Kunst- og kulturskolen Holt som en pilot på produksjon, og med et sal og scenevalgfag enhver ungdomsskole kan misunne dem.

Kulturhuset på Kvikne som gjennom kunst og kultur framstår som pilot på å være et pulserende hjerte i ei bygd, og der flergenerasjonssamfunnet lever i beste velgående.

Alle skal med i kunsten på Børstad som pilot. Et glitrende eksempel på metodiske valg for å inkludere samtlige lærere og elever med samtidsmusikk på timeplanen..

Takk til Eivind Buene, kunstnere, teknisk stab, alle involverte på skolene, TuOs ansatte, Hedmark fylkeskommune og sist men ikke minst alle elevene for et inspirerende og lærerikt prosjektsamarbeid!

I tillegg til alt som er kommet fram, tar TuO med seg videre en styrket ydmykhet for hva som rører seg inni hodene til den enkelte elev – underveis i kunsten. For, hva vet vel vi…

 

Håkon Skoge
Daglig leder,
Turnéorganisasjonen