Aktuelle produksjoner uke 23

 

Vi starter forsiktig opp igjen. Denne uka har vi en produksjoner ute; Friminutt.


Friminutt

Danseforestillingen «Friminutt» var ment å være en tett, fysisk dialog med skolebarn ute i friminuttet. Et improvisert møte der den fysiske kontakten var fundamentet for forestillingen.

Og så stengte hele Norge ned på grunn av koronaviruset. Fysisk kontakt ble forbudt.

Utøverne i «Friminutt» har på svært kort tid klart å endre konseptet for forestillingen. Tidligere var hele skolegården spilleplass, nå spiller de på avgrensede områder som tegnes opp med kritt på asfalten. Barna blir plassert med god avstand mellom hverandre og god avstand til utøverne.

Danseensemblet har tatt innover seg de endringene som koronaviruset har tvunget frem, og danseforestillingen har dermed skiftet tematikk:

Stikkord for forestillingen er  avstand og nærhet, begrensninger, ensomhet og kanskje litt håndvask?

Les mer om Friminutt