På grunn av faren for koronasmitte avlyser Turnéorganisasjonen alle sine DKS-turnéer i skolene i Hedmark ut april.

Turnéorganisasjonen dekker avtalte honorar til utøverne i denne perioden.

Vi forholder oss til helserådene som blir gitt, vurderer situasjonen fortløpende og kommer tilbake med informasjon om perioden fra mai og videre ut skoleåret.