Faren for koronasmitte gjør at Turnéorganisasjonens DKS-turnéer i skolene i Hedmark er avlyst eller endret våren 2020.

Vi forholder oss til helserådene som blir gitt og skolenes ønsker. Derfor er mange turneer avlyst, mens andre er endret eller tilpasset situasjonen, for eksempel når det gjelder antall elever til stede.