Hans Børli 100 år

Stemmer ut av skogen
-Nye spor etter Børli

I anledning 100-årsjubileet gjennomførte Turnéorganisasjonen et forprosjekt i 2017.
Foranledningen var vårt ønske om å få svar på hva målgruppen selv, elevene, finner i Børlis litteraturunivers. Forfatteren Ted Granlund gjennomførte skriveverksted for elever ved Magnor barneskole (Eidskog) , Åretta ungdomsskole (Lillehammer) og Øvrebyen videregående skole (Kongsvinger). Her ga han dem flere kreative skriveøvelser, deriblant med utgangspunkt i noen av Børlis kjerneord. Ut av disse lagde elevene sine egne tekster. Resultatet er blitt en bok med 96 utvalgte bidrag.

Fra høsten 2018 videreføres pilotprosjektet med skriveverksteder for 9. trinn i Ringsaker kommune. Tekstene vil publiseres på en egen nettside som skal administreres av Teater Innlandet.

Prosjektet er en satsing som gjøres i samarbeid med Hovedkomiteen for Børli 2018.