Den kulturelle skolesekken, Hedmark, høsten 2020

 

Programmet fra Turnéorganisasjonen vil gå som normalt i den grad gjeldende smittevernhensyn kan ivaretas.

Vi holder oss informert om de gjeldende anbefalinger, justerer på innholdet i produksjoner der det er mulig  og evt. avlyser der det ikke er mulig. Vi vil også være nøye med å informere utøverne om gjeldende regler.

Det er imidlertid skolene som må ta det endelige ansvaret for hvert enkelt besøk på sin skole og tilrettelegge for at besøkene kan gjennomføres på en sikker måte.

Det er store forskjeller fra skole til skole i både elevtall og størrelse på tilgjengelige lokaler. Dersom dere ser at enkelte produksjoner ikke kan gjennomføres, ber vi om å få beskjed så raskt som mulig.

Det vil ikke bli satt opp flere visninger/dager enn det som er planlagt. Om det på grunn av smittevernhensyn ikke er plass for alle elevene på de ulike produksjonene, må skolene gjøre et utvalg av elever som kan ta imot besøket, og evt. rullere dette utvalget gjennom skoleåret.

Utøverne vil som vanlig ta kontakt med hver enkelt skole et par uker før besøket.

Vi er tilgjengelige for spørsmål og ber om at vi blir informert snarest mulig om eventuelle endringer fra turnéplanen på den enkelte skole.

Her er programmet for skoleåret 20/21