Den kulturelle skolesekken i Innlandet

 

Fra og med 1. januar 2021 blir Den kulturelle skolesekken i Hedmark (Turnéorganisasjonen) og Oppland slått sammen til DKS Innlandet.

DKS Innlandet blir en egen seksjon i den sammenslåtte fylkeskommunen, direkte underlagt fylkeskultursjef Randi Langøigjelten.

Hvordan den nye seksjonen skal organiseres, hvem som skal lede den, og hvilke rammebetingelser DKS Innlandet vil få, blir klart i løpet av høsten 2020.