Ledig stilling som seksjonssjef for
Den kulturelle skolesekken Innlandet

 

Den kulturelle skolesekken i Innlandet (p.t Turnéorganisasjonen i Hedmark og DKS i Oppland) blir fra 01.01.2021 slått sammen og organisert som en egen fagseksjon underlagt Kulturavdelingen i Innlandet fylkeskommune.

DKS Innlandet skal produsere og programmere scenekunst, litteratur, film, visuell kunst, musikk og kulturarv for skoleelever i hele fylket.
DKS Innlandet har idag en fast stab med ca. 13 faste årsverk og er en viktig arbeidsgiver for kunstnere og frilansere.

Stillingen som seksjonssjef er nå utlyst for andre gang, les hele utlysningsteksten her.