Løten lyd– nybrottsprosjekt i Den kulturelle skolesekken

 

Hvilke historier kan de fortelle deg i «Mekkebua»? Hva hører du hvis du går bort på fotballbana? Og når du lager musikk med det du finner i skogen, hvordan låter det?

Lyd aktiverer fantasien. Lyd er identitet. I et moderne, visuelt samfunn er hørselen nærmest en glemt sans. Noe vi tar for gitt til den ikke fungerer lenger. I podkastprosjektet Løten lyd skal elevene lytte, fange – og skape – lyden av Løten.

Løten lyd foregår i oktober-november 2018. Samtlige 800 grunnskoleelever i Løten kommune skal være med. 1.-7. trinn fra Jønsrud, Lund, Østvang og Ådalsbruk skal delta på komposisjonsverksted med Rune Rebne og tre studenter fra Norges Musikkhøgskole. Elevene fra Løten ungdomsskole skal delta på historieverksted med Peter Daatland og Sven Arild Storberget. Når alle verkstedene er gjennomført, blir resultatene fra hvert enkelt kryssklippet sammen til podkaster.

Til slutt avrundes Løten lyd med premierer på hver enkelt skole og fellesforestilling på Løten kino.
Fellesforestilling 15. januar klokka 18.
Gratis inngang – billetter fås i døra, eller kan reserveres på www.hoopla.no

«Dette er et pilotprosjekt som vi ser fram til å realisere sammen med Løten kommune og ikke minst spennende kunstnere», sier Håkon Skoge, daglig leder i Turnéorganisasjonen.