Lyst til å være en del av Den kulturelle skolesekken neste skoleår?


15. august åpner DKS-portalen for innsendelse og reaktivering av forslag fra profesjonelle utøvere, produsenter, institusjoner og formidlere av kunst og kultur.

Den kulturelle skolesekken bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur.

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken via DKS-portalen. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted.

Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne.

Fra 1.januar 2021 vil DKS Hedmark (Turnéorganisasjonen) og DKS Oppland slås sammen til DKS Innlandet. Felles arbeidsform for programmering av skoleåret 21/22 avklares høsten 2020.


Innmeldingsfrist er 1. oktober for skoleåret 2021/22
.
Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.

Meld inn forslag: Her kommer du til DKS-portalen.

DKS for utøvere: Mer om søknadsprosessen og behandlingstid.

Har du spørsmål om hvordan du sender inn forslag eller tekniske problemer?
Kontakt brukerstøtte:

E-post: support@denkulturelleskolesekken.no
Telefon: + 47 479 74 744

Tips: Sjekk «Ofte stilte spørsmål» først:

https://www.denkulturelleskolesekken.no/ofte-stilte-sporsmal/