Nye spor etter Børli

– en nær og personlig diktforestilling av og med niendeklassinger fra Ringsaker

 

I anledning 100-årsjubileet for Hans Børli har Teater Innlandet, Turnéorganisasjonen, Ringsaker Bibliotek og Hovedkomiteen for Hans Børli-jubileet gått sammen om prosjektet «Nye spor etter Børli».

Gjennom kreative skriveøvelser med forfatter Ted M. Granlund har niendeklassingene i Ringsaker blitt bedre kjent med Børlis tekster og prøvd å finne sitt poetiske blikk på eget liv. Vi ønsker at disse diktene skal få et større publikum og har derfor opprettet børlibloggen.no der vi inviterer elevene til å legge ut sine egenskrevede dikt, tegninger, malerier, foto og video.

Den 30. oktober avsluttes hele prosjektet med forestillingen Nye spor etter Børli – en nær og personlig diktforestilling av og med niendeklassinger fra Ringsaker, på Ringsaker Bibliotek i Brumunddal.

 

Forestillingen er gratis og åpen for alle.

Sted: Ringsaker bibliotek
Tid: tirsdag 30. oktober klokka 19-21
Velkommen!

 

Facebook-arrangement «Nye spor etter Børli»

Hans Børli 2018