Regionsamling 2018

Vi har gleden av å invitere elevarrangører, «rocketekstforfattere» samt kultur- og DKS-kontakter i til årets regionsamling!

Grunnkurs – elever som arrangører
Kursholdere: Egil Stemkens og Henrik Maarud

Kurset er en innføring i grunnleggende arrangørkompetanse i alle faser. Med utgangspunkt i produksjonen Ord som råkker, vil Egil og Henrik utfordre elevene på ulike oppgaver.

Skriveverksted – Ord som råkker
Kursholder: Erik Harstad
Vi inviterer elevene til et skriveverksted, som munner ut i nye rocketekster. Det være seg en linje, et vers, kule ord, osv. Disse kan bli en del av den avsluttende konserten med Erik, Egil og Henrik. De tre musikerne har lang erfaring fra turnélivet, deriblant for Den kulturelle skolesekken.

For kulturkontakter og kommunenes DKS-kontakter: «Skolen som kulturhus»

Samtalen ledes av Pål Brekke Indregard. Med filosofiske hjelpemidler inviterer han til dialog rundt skolen som kunst- og kulturarena.

Pål har selv erfaring med turnélivet fra skole til skole, og har ti års erfaring som filosofisk samtaleleder.

Vi ønsker elevarrangører på ungdomstrinnene, skolenes kulturkontakter og kommunenes DKS-kontakter hjertelig velkommen!