Sommerhilsen -underveis mot en nært forestående ferie

 

Nok et skoleår nærmer seg slutten, og for Turnéorganisasjonen betyr det også avslutningen på vårt 25-årsjubileum med DKS i Hedmark. En stor honnør til Holt ungdomsskole (Kongsvinger), Kvikne skole og barnehage (Tynset) og Børstad ungdomsskole (Hamar) for inspirerende festivalsamarbeid! Det mest verdifulle vi sitter igjen med her, er alt det kreative elevene har overrasket oss med – underveis i kunsten, og med skolen som arena.

Takk også til våre eksterne «lærerveiledere» som med kritisk blikk har bidratt med konkrete endringer i våre lærerveiledninger.

7. mars hadde vi en fagdag der flere av dere kom med viktige innlegg eller bidro i diskusjonen rundt en godt forankret skolesekk ved den enkelte skole. Dette tar vi med oss videre.

 

Takk for et inspirerende samarbeid med ønske om god sommer fra alle oss i Turnéorganisasjonen!