UKM

UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk.
Hver kommune sender ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser. (Fra www.ukm.no)

Fylkeskommunen har ansvar for UKM på regionalt plan. I Hedmark er det Turnéorganisasjonen som har dette oppdraget.

Her kan du holde deg oppdatert på hva som skjer: www.ukm.no/hedmark

Artikler


Fylkesmønstring UKM 2018

27-29. april 2018 skal vi til Åmot på fylkesmønstring!
Les mer

Fylkesmønstring UKM 2017

Årets fylkesmønstring fant sted i Kongsvinger 21.-23. april.
Les mer